"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 What Do You See? Song - Vehicles And Transport -- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Walking Through The Jungle --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Up, Up, Up! -- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 what's your name? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 How Are You Today? --- Bài Hát Tiếng anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 How's The Weather Song Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Bye Bye Goodbye --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Hello Hello! --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Row Row Row Your Boat --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 The Wheels On The Bus Go Round And Round --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 14

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2017

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

8379912
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
6541
16052
95231
113149
277895
486831

Your IP: 54.158.214.111
Server Time: 2017-11-18 08:48:40

Who's Online

Hiện có:
212 guests & 1 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine