"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Bingo Dog Song ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
32 What Do You Like To Do? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Do You Like Pizza? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Head, Shoulders, Knees & Toes - Exercise Song For Kids --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Kids Body Parts Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Mary Had A Little Lamb Nursery Rhyme --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Head, Shoulders, Knees & Toes --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
38 Incy Wincy Spider Nursery Rhyme --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Song For Kid --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Top 50 Hit Songs --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 45

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ có thể 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điện

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Thành-kính tiễn-biệt
Trưởng lão thành
Mai Liệu
16-01-2018
(100 TuổI)

Vào Cổng Làng

9438199
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
8028
18291
94528
122366
322494
525980

Your IP: 54.82.57.154
Server Time: 2018-01-19 10:57:43

Who's Online

Hiện có:
240 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine