"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Nhảy Sạp - Thái Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Múa Dân Tộc Thái - Sapa --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Cảm Xúc Tây Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Múa Hội Cồng Chiên Tây Nguyên --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Tiếng Chuông Ngày Mới (CĐ Múa Việt Nam) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Biên Đạo: Xuân Chiến
46 Múa Sen & Trống Diệt --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Múa Dân Tộc H'Mông (Đoàn NT Cao Nguyên Xanh - Mèo Vạc) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Vũ Điệu Nắng (Lớp Múa) --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Âm Nhạc: Đỗ Bảo, Biên Đạo: Hồng Phong
49 Những Cô Gái Khơ Mú --- Múa Nghệ Thuật Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Múa Dân Tộc - Nhảy Sạp --- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 17

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine