"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Tình Em Xứ Quảng (Quang Lê) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trần Ngọc
102 Con Đường Cái Quan (Hợp Ca) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
103 Kể Chuyện Trong Đêm (Phương Dung) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Trang
104 Nỗi Nhớ Mùa Đông (Ngọc Anh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phú Quang
105 Suối Mơ (Trần Thái Hòa) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
106 Chuyện Tình Nàng Tô Thị (Ái Vân) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lam Phương
107 Mời Em Về (Y Phương) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Việt Dzũng
108 Người Về (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
109 Tóc Mây (Ánh Tuyết) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thế Mỹ
110 Tóc Mây (Mai Thiên Vân) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thế Mỹ
111 Tình (Ý Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Phụng
112 Suối Mơ (Ý Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
113 Hòn Vọng Phu (Duy Khánh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lê Thương
114 Hòn Vọng Phu (Thái Thanh, Ban Nhạc Nhạc Ngàn Khơi) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lê Thương
115 Thư Tình Cuối Mùa Thu (Bảo Yến) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
116 Giọt Nắng Bên Thềm (Thuỳ Chi) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Tùng
117 Cô Giáo Về Bản (Thuỳ Dung) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trương Hùng Cường
118 Ngày Về (Thùy Dương) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Giác
119 Tiếng Thu (Khánh Ly & Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Lưu Trọng Lư -Phạm Duy
120 Bài Ngợi Ca Quê Hương (Như Quỳnh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Thanh Sơn

Trang 6 / 43

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine