"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Rạng Đông Trên Quê Hương (Giang Tử) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Thế Mỹ
82 Tiếng Dân Chài (Hùng Cường, Hợp Ca Sao Băng) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Đình Chương
83 Tiếng Sông Hương (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Đình Chương
84 Cảnh Đẹp Ở Ba Lan --- Cảnh Đẹp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Quê Hương (Hà Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Giác
86 Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta (Lệ Thu) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
87 Tiếng Dân Chài (Hợp Ca) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Đình Chương
88 Chinh Phụ Ca (Hà Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
89 Một Mai Em Đi (Vũ Khanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trường Sa
90 Xin Cho Tôi (Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
91 Bài Không Tên Số 5 (Vũ Khanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Vũ Thành An
92 Bây Giờ Tháng Mấy (Sĩ Phú) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Từ Công Phụng
93 Bến Xuân (Trần Thái Hoà, Khánh Ly) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
94 Tình Khúc Bốn Mùa --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Anh Dũng
95 Cánh Cò Và Dòng Sông (Hoàng Lan) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hàn Châu
96 Cô Lái Đò (Hoàng Oanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Bính
97 Nỗi Nhớ Mùa Đông (Hồng Nhung) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phú Quang
98 Hẹn Một Mùa Xuân (Duy Khánh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đinh Việt Lang
99 Tình Hoài Hương (Phạm Ngọc Lân) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
100 Chiều Quê (Tâm Vấn) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Hoàng Quý

Trang 5 / 43

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine