"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Tình Ca (Nguyên Thảo) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
122 Ba Tháng Tạ Từ (Phi Nhung) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
123 Tâm Tình Gửi Huế (Thanh Thúy, Hoàng Oanh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
124 Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Như Quỳnh Tác-Giả: Tâm Anh
125 Ừ Thì Thôi (Như Quỳnh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thái Uy
126 Ơn Nghĩa Sinh Thành (Hoàng Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
127 Ca Dao Mẹ (Nguyễn Hồng Nhung) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
128 Mưa Trên Quê Hương (Lê Như) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Minh Châu
129 Tôi Muốn Về Quê (Nguyễn Hồng Nhung) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Gió Bụi
130 Ru Nắng (Hương Thủy) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trầm Tử Thiêng
131 Cánh Cò Quê (Thành Lê) --- Nhạc Hay Tác-Giả: An Thuyên
132 Bóng Nhỏ Đường Chiều (Thanh Thúy) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trúc Phương
133 Đưa Em Xuống Thuyền (Hợp Ca) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
134 Ngày Đá Đơm Bông (Hương Thủy & Mai Thiên Vân) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhật Ngân
135 Tình Mẹ (Quang Lê) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngọc Sơn
136 Làng Tôi - Những Nẻo Đường Việt Nam (Quang Lê, Mai Thiên Vân) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Chung Quân, Thanh Bình
137 Mùa Xuân Hoa Đào (Mai Thiên Vân) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
138 Lãng Du (Như Loan, Bảo Hân) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Đặng Quang Vỹ
139 Xuân Về Nhớ Tết Năm Nay (Tóc Tiên & Hương Thủy) Tác-Giả: Hoài Linh
140 Người Tình Trăm Năm (Đức Huy) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Đức Huy

Trang 7 / 79

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine