"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1541 Yêu Nhau Trong Phận Người (Khánh Ly) Tác-Giả: Lê Uyên Phương
1542 Giọt Mưa Thu (Thanh-Lan) Tác-Giả: Đặng Thế Phong
1543 365 Bản Nhạc Pháp - Link Tác-Giả: Sưu-tầm
1544 Trở Về (Thiên Kim) Tác-Giả: Châu Kỳ
1545 Diễm Xưa (Khánh Ly) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
1546 Nắng Thủy-Tinh (Khánh Ly) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
1547 Nhớ Một Chiều Xuân (Hồng Vân) Tác-Giả: Nguyễn Văn Đông
1548 Nắng Chiều (Thanh-Lan) Tác-Giả: Lê Trọng Nguyễn
1549 Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (Tuấn Ngọc) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
1550 Tiếng Dân Chài (Đức Tuấn) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Đình Chương
1551 Chiều Trên Phá Tam-Giang (Lê Uyên & Thiên Kim) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhật Trường
1552 Dốc Mơ (Khánh Hà) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
1553 Trên Đỉnh Phù Vân (Mỹ Linh) Tác-Giả: Phó Đức Phương
1554 Trường Ca: Hội Trùng Dương (Ánh Tuyết, Bích Hồng, Lê Dung, Nhất Sinh) Tác-Giả: Phạm Đình Chương
1555 Trả Lại Em Yêu (Nhật Trường - Thanh-Lan) Tác-Giả: Phạm Duy
1556 Ngày Xưa Hoàng Thị (Đoan Trang) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy, Phạm Thiên Thư
1557 Hẹn Hò (Khánh Ly) Tác-Giả: Phạm Duy
1558 Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Khánh Hà) Tác-Giả: Sưu-Tầm
1559 Tình Khúc Cho Em (Lê Uyên Phương) Tác-Giả: Lê Uyên Phương
1560 Ngậm Ngùi (Vũ Khanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 78 / 79

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

 

Chủ-Đề Tranh Thơ-Nhạc

ICON

 

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine