"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Sưu-Tầm khác
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Tình Cha - Búp Bê Giày --- Phim Hoạt Hình Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Phim Về Tình Cha --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Thần Đồng Âm Nhạc Mozart --- Sưu - Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm
24 Gánh Xiếc Bươm Bướm --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm
25 Múa Lân Trên Cột (Đôi Nam Nữ Việt Nam) --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm
26 Hạt Gạo Yêu Thương (Phim Ngắn) --- Sưu-Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 Thay Lời Muốn Nói - Em Trong Mắt Tôi --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
28 Thay Lời Muốn Nói - Chủ Đề: Quê hương --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
29 Bạn Tôi Thời Niên Thiếu -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
30 Các Bạn Đang Ở Đâu --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
31 Cảnh Đoàn Tụ Xúc Động Của Cha Và Con --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
32 Ấm Áp Gia Đình --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
33 Ngày Của Cha - Father's Day -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
34 Những Đôi Tay Năng Đỡ --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
35 Mùa Phượng Vỹ --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
36 Sự Hy Sinh Của Người Cha --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Người Cha Câm --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
38 Vở Xiếc "Làng Tôi" -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
39 Xem Và Cảm Động -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm
40 7 Kỳ Quan Thế Giới Cổ Phần 1 -- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-tầm

Trang 2 / 4

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine