"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Chào Nhau (Greeting Each Other) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
22 Mộng (Dreams) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: J.B. Ho
23 Just Love More (Hãy Yêu Thêm) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ -Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
24 My 9-Day Silent Retreat Experience (Kinh-Nghiệm Từ 9 Ngày Lặng -Thinh) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ (Multilingual Poems) Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
25 Le Jardin (Vườn Hoa, The Garden) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Jaques Prévert - Hien V. Hồ dịch
26 Déjeuner du Matin (Ăn Sáng) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Jacques Prévert, Hồ Văn HIền chuyên ngữ
27 Why We Are Here (Vì Sao Chúng Ta Chốn Này) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
28 In The Stillness (Trong Sự Tĩnh-Lặng) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
29 Chanson d'Automne (Bài Ca Mùa Thu) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Paul Verlaine --- Hồ Văn Hiền dịch
30 Vẻ Đẹp Của Những Gốc Cây Khô (The Beauty Of The Dead Trunk Trees)--- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ

Trang 3 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine