"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-KhảoChủ-ĐềChủ-Đề: Giáo-Dục Thiếu Nhi

Chủ-Đề: Giáo-Dục Thiếu Nhi

Giáo-Dục Thiếu Nhi

Thanh An thực-hiện
coso-giaoduc-thanhtam@langhue.org

Lời mở đầu

Mục Giáo-Dục Thiếu Nhi khởi-đầu có khoảng 600 tài-liệu.
 Con số này theo dự-trù sẽ tăng thêm để đáp-ứng với các nhu-cầu.
Mục-đích của Mục Giáo-Dục Thiếu Nhi là cung-cấp những tài-liệu gợi ý, giảm thiểu thời giờ soạn bài của các nhà giáo cũng như giúp phụ-huynh các bài soạn sẵn để dậy dỗ con cái nhỏ hoặc trau-dồi các em trong những lãnh-vực cần được để ý.
Rất mong được sự góp ý của quý vị.

Cơ-Sở Giáo-Dục Thanh Tâm, Làng Huệ

   Tựa Đề Nguồn
     
  1. Tài-Liệu Tiếng Việt  
  Múa Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Hát Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Nghệ-Thuật Tạo Hình Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Truyện Kể Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Ngôn-Ngữ Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Toán Tiếng Việt  Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Khám-Phá Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng 
  2. Tài-Liệu Tiếng Anh  
  Bài Hát Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Truyện Kể Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phim Hoạt-Họa Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Toán Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Kỹ-Năng Sống Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Khoa-Học Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Các Tài-Liệu Tiếng Anh Khác Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương-Pháp Montessori Sưu-Tầm Trên Mạng
  3. Giáo-Dục Và Chăm-Sóc Thiếu Nhi  
     
  10 Nguyên Tác Mẹ Do Thái Dạy Con Thành Thiên Tài Sưu-Tầm Trên Mạng
  9 Cách Dạy Con Ngoan Không Cần Roi Vọt  Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Sai Lầm Khi Giáo Dục Con Trẻ Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Mẹo Hay Dành Cho Trẻ Biếng Ăn, Chậm Tăng Cân  Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Cách Dạy Con Khác Biệt Của Người Nhật Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  12 Điều Nên Thay Đổi Khi Dạy Con Sưu-Tầm Trên Mạng
  19 Lời Khuyên Giúp Trẻ Hứng Thú Học Tập Sưu-Tầm Trên Mạng
  Cách Nói Chuyện Để Con Nghe Lời
Sưu-Tầm Trên Mạng
  Cách Dạy Con Nghe Lời Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Cách Dạy Con Nên Người Từ Nhỏ Của Người Do Thái Sưu-Tầm Trên Mạng
  Dạy Con Ở Nhà Một Mình Sưu-Tầm Trên Mạng
  Dạy Con Xin Lỗi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Giúp Trẻ Tránh Bị Cốc  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Kỷ-Luật Không Nước Mắt - Trẻ Biếng Ăn Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Kỷ-Luật Không Nước Mắt Sưu-Tầm Trên Mạng
  Làm Gì Khi Trẻ Bướng Bỉnh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Mỗi Đứa Trẻ Là Một Nhà Khoa Học 
Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Những Sai Lầm Khi Nuôi Dạy Con  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Lễ Phép Khi Khách Đến Nhà
Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương Pháp Giáo Dục Sớm Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương Pháp Dạy Trẻ Bướng Bỉnh Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Phương Pháp Dạy Con Làm Giàu Của Người Do Thái  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Sự Khác Biệt Khi Dạy Con Của Cha Mẹ   Sưu-Tầm Trên Mạng
     
Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine