"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoKitô GiáoĐạo Kitô: Triết-Lý Và Đời Sống
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Tiếng Đóng Cửa --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
102 Danh-Ngôn Về Mẹ --- Kitô Giáo Tác-Giả: gxdaminh.net
103 Những Nhà Thờ Đẹp Trên Thế Giới --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
104 Tôi Biết Có Một Đấng Yêu Thương Tôi --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
105 Nhà Thờ Đá Phát Diệm --- Kitô Giáo Tác-Giả: Văn Hóa Việt TV
106 Toàn Cảnh Nhà Thờ Đá Phát Diệm --- Kitô Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 11 / 11

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine