"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Vào Mạng / Ra Mạng Tác-Giả: Webmaster
2 Các Bài Mới Nhất Tác-Giả: Làng Huệ
3 15 Tài-Liệu Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Articles Mới Tác-Giả: Webmaster
4 5 Thử Nghiệm LH Tác-Giả: Webmaster
5 15 Tài-Liệu Y Học Mới Tác-Giả: Làng Huệ
6 25 Bài Ngàn Hoa Mới Tác-Giả: Làng Huệ
7 20 Bài Thơ Mới Tác-Giả: Làng Huệ
8 15 Bài Nhạc Mới Tác-Giả: Làng Huệ
9 15 Bài Văn Mới Nhất Tác-Giả: Làng Huệ

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine