"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Người Bạn Tốt

Napoleon Bonaparte (1760-1821) là một nhà quân-sự lỗi-lạc. Ông từng là hoàng-đế của nước Pháp.

Đời ông có nhiều giai-đoạn lên xuống.

Khi Napoleon học ở Brienne với người bạn tên Demansis thì anh này là người ái-mộ ông.

Sau thời-gian phục-vụ tại Toulon, Napoleon bị tước hết quyền-hành và không còn một xu dính túi. Ông định tự-tử. Trên đường đến một cây cầu bắc qua một giòng sông, ông gặp người bạn cũ. Demansis hỏi chuyện. Napoleon nói về hoàn-cảnh tuyệt-vọng trong lúc ông cần tiền giúp mẹ.

Demansis nói:

- Có thế thôi ư? Anh hãy cầm lấy cái này.

Người bạn đưa ông một túi vàng nhỏ rồi bỏ đi.

Khi Napoléon nắm quyền bính trong tay, ông cho tìm người bạn khắp nơi nhưng không bao giờ gặp lại.
Dư-luận cũng cho rằng Demansis đã từng ở  trong binh đoàn của Napoleon nhưng  dấu tên vì muốn  phục-vụ âm-thầm người bạn lãnh-tụ của mình.

-----------------------------------------
* Pháp=France

 

 

 

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.1% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries