Biết Điều

 

Vào năm 1753 một đại-tá 23 tuổi đã đả-kích đối-thủ trong bài diễn-văn tranh cử tại tiểu-bang Virginia nước Mỹ. Đối-thủ của vị đại-tá – ông Payne – là người nóng tính. Ông này phản-ứng bằng cách dùng gậy đánh vị đại-tá ngã xuống. Lính của đại-tá xông tới. Tưởng như cuộc ẩu-đả bắt đầu nhưng ông đại-tá đứng dậy, ngăn-cản những người lính rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau vị đại-tá viết cho ông Payne hẹn gặp tại quán rượu địa-phương. Ông này tới nhưng không biết đại-tá muốn gì? Có lẽ một cuộc đấu kiếm?

Không ngờ vị đại-tá gặp chỉ để xin lỗi, yêu-cầu được tha-thứ và bắt tay hòa-giải.

Vị đại-tá trẻ sau này trở thành một trong các vị tổng-thống vĩ-đại nhất Hoa-Kỳ. Ông là George Washington.(1732-1799)

------------------------
Hoa-Kỳ- USA

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn