"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Bài Giảng Biết Đi

 

Năm 1953 các viên-chức của thành-phố Chicago và phóng-viên tụ-tập đón một người đoạt giải Nobel năm 1952 tại ga xe lửa.

Khi xe ngừng, người đàn ông cao lớn bước xuống. Người ta chào mừng ông.

Khách nhìn qua đám đông thấy một bà già da đen đang lúng-túng với hai chiếc va-li lớn… Ông lễ-độ xin mọi người đợi vài phút rồi tươi cười giúp bà lên xe.

Khách là bác-sĩ Albert Schweitzer (1875-1965), một nhà truyền-giáo người Đức, Ông dâng-hiến cả đời mình cho người nghèo tại Phi-Châu.

Một người ái-mộ ông lúc đó thốt lên: “Đây là lần đầu tôi thấy một bài giảng biết đi!”

 

 

 


Đức = Germany

Châu Phi: Africa

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries