Thành-Thật

 

Một lần người cha của triết-gia Emmanual Kant(1724-1804) quyết-định băng qua rừng Poland để trở về quê-hương Silesia. Ông bị một bọn cướp chặn lại. Họ lấy hết những gì nhìn thấy. Một tên trong bọn hỏi còn gì khác không? Ông trả lời: “Không”. Họ để ông đi...

Sau một quãng đường, ông chợt nhớ còn một miếng vàng dấu trong đường viền áo từ nhiều năm trước. Ông quay lại nói với bọn cướp rằng vì sợ-hãi nên không nhớ có vàng trong áo. Ông không có ý nói dối.

Ông ngạc-nhiên khi không tên nào cắt áo ông. Thay vào đó, một tên lấy ví tiền trong túi yên ngựa trả lại. Tên khác trả cuốn kinh cầu-nguyện. Tên còn lại đưa ông tới con ngựa của ông,…

Sau cùng, cả bọn xin ông chúc lành trước khi lên đường.

 

 


 

 

Poland = Ba Lan

Saddlebag = Túi yên ngựa

 

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn