"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Bất-Khuất

 

Liệt-sĩ Đỗ Thị Tâm (1903-1930) tên thật là Đỗ Thị Chuyên,  con gái thứ ba của nhà cách-mạng Đỗ Chân Thiết. Ông Thiết bị giặc Pháp giết năm bà 2 tuổi.

Bà Tâm lớn lên gia-nhập Việt-Nam Quốc-Dân đảng. Sau cuộc tổng khởi-nghĩa thất-bại, thực-dân Pháp tích-cực lùng-kiếm các đảng viên. Bà  bị bắt tại một cơ-sở của đảng trên phố Hàng Bột, Hà-Nội sau khi chống-trả mãnh-liệt.

Bà Tâm bị tra-tấn dã-man nhưng vẫn không tiết-lộ điều gì.

Bị hành-hạ quá, bà  phải nuốt giải yếm tự-vận ngày 7 tháng 9 năm 1930. Lúc đó bà 27 tuổi.

Dù “cờ độc-lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự-do phải tưới bằng máu” (**) nhưng máu của dân Việt không bao giờ cạn để bảo-vệ Quê-Hương và tinh-thần của liệt-nữ Đỗ Thị Tâm vẫn còn mãi mãi nơi trang sử Việt.

 


(*) Năm simh đươc chỉnh sửa  và một số chi-tiết được bổ-túc theo ông Đỗ Tiến Thịnh, một người trong thân-tôc của liệt-sĩ Đỗ Thị Tâm

 (**) Lời của Nguyễn Thái Học

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.1% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.5% France

Total:

38

Countries