Hành-Xử

Đức Khổng-Tử (551BC – 470BC) người nước Trung Hoa.
Hơn ngàn năm qua sau ngày ngài mất, nhiều người vẫn coi lời của ngài như khuôn vàng thước ngoc.
Một lần, Tử Cống là học trò của ngài hỏi:
-      Có một chữ nào có thể dẫn-dắt việc hành-xủ trên đời không?
Ngài đáp:
-  Có lè là chữ thử (cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác)


Theo Luận Ngữ

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn