"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Hoàn Lại Cho Người

 

Tên đầy đủ của tỷ-phú Bill Gates là William Henry Gates II. Ông sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại tiểu bang Washington, Hoa-Kỳ

Năm 1975 ông cùng Paul Allen thành-lập công-ty Microsoft. Sau công-ty này trở-thành lớn nhất về nhu-liệu PC. Nhiều năm ông được báo Forbes chọn là người giầu nhất thế-giới.

Cuối năm 2010, Bill Gates cùng với vợ là Melinda Gates và nhà tỷ-phú Warren Buffetts - từng có những năm là người giầu nhất thế-giới- ký-giấy thỏa-thuận lập nhóm “Giving Pledge”. Cả ba hứa sẽ đóng-góp ít nhất một nửa tài-sản của mình cho việc từ-thiện.

Chỉ riêng Warren Buffet tính đến năm 2018 đã tặng 31 tý đô-la.
Warren Buffet sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại tiểu bang Nebraska, Hoa-Kỳ. Ông có cuộc sống riêng không xa-hoa. Sau 60 năm, ông vẫn ở trong căn nhà 31.500 đô-la mua từ năm 1958 tại Omaha, USA. Ông không chủ-trương giữ nhiều tài-sản cho gia-đình.

Năm 2010, Warren Buffett thêm vào lời hứa đã viết trước đó: “ Hơn 99% tài-sản của tôi sẽ góp vào việc từ thiện ngay trong  đời tôi hay sau khi tôi chết”. *

 

------------------------------------------------------

* He updated his pledge in 2010: “More than 99% of my wealth will go to philanthropy during my lifetime or at death”

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries