Tay Trắng

Charles Francis Feeney là người Mỹ gốc Ái-Nhĩ-Lan. Ông sinh năm 1931 tại New Jersey, USA. Feeney là tỷ-phú, nhà từ-thiện  và cũng là sáng lập viên của tổ-chức từ-thiện Atlantic Philanthropies. Ông cho rằng việc cống-hiến tài-sản khi mình còn sống để giúp người khác là một điều nên làm.

Năm 2016 ông tặng 7 triệu đô-la cuối cùng cho trường đại-học Cornell. Như thế, Feeney đã cống-hiến khoảng 8 tỷ đô-la.

Feeney nổi tiếng có cuộc sống thanh-đạm: không ăn trong các nhà hàng sang-trọng, đi máy bay với loại vé thường, mang các tài-liệu để đọc trong túi nhựa.

Con cái ông học nên người bằng cách làm hầu-bàn, bồi-phòng khách-sạn hoặc thu-ngân trong các tháng hè.

Năm 1977 báo Time cho rằng: “ Việc từ-thiện của Feeney được xếp hạng lớn-lao nhất trong những người Mỹ còn sống”

Năm 2014 đại tỷ phú Warren Buffet nói về Feeney: “Ông là anh-hùng của tôi và Bill Gates. Ông là anh-hùng của mọi người”.

 

----------------------------------------------------------------------------------

"(he is) my hero and Bill Gates' hero. He should be everybody's hero" Warren Buffett said of Feeney"
 

Người Mỹ = American 

Ái Nhĩ Lan – Irish 

Đô-La - dollar

 

 

______________________________________________________________

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t