Anh-Hùng Nơi Nghĩa-Trang

David Dean Rusk (1909-1994) là ngoại-trưởng Hoa Kỳ dưới thời tổng-thống Kennedy.

Năm 1966 tổng-thống Charles De Gaulle muốn rút lui khỏi khối điều-hành quân-sự chung của Nato và còn đòi trục-xuất lực-lượng quân-sự Hoa-Kỳ khỏi nước Pháp .

Dean Rusk muốn nhắc De Gaulle việc các chiến-binh Hoa Kỳ đã giải-phóng nước Pháp khỏi Đức Quốc Xã nên hỏi: “Lệnh của tổng-thống có bao gồm cả những thi-hài lính Hoa-Kỳ trong các nghĩa-trang của Pháp không?

De Gaulle im-lặng không trả lời.

 

 

--------------------------------------------------------------------

Hoa Kỳ = USA
Pháp = Framce
Nato= North Atlantic Treaty Organization

-       Liên-Minh Băc Đại Tây Dương

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t