Đứng Dậy Sau Khi Ngã Xuống

 

Nelson Mandela (1918-2013) là người Nam Phi chống kỳ-thị chủng-tộc. Ông là một chính trị-gia và cũng là một nhà từ-thiện.

Khởi-đầu Mandela phản-đối chinh-sách thuộc-đia rồi sau đó tham-dự việc lật-đổ “chính-phủ da trắng” kỳ-thị. Có lúc ông bí-mật tham-gia đảng-phái bất-hợp pháp. Lúc đâu ông ôn-hòa nhưng sau đó chông chính-phủ bằng bạo-lực. Bị bắt và bị tù tổng-cộng 27 năm.

Nhờ ảnh-hưởng của quốc-tế, ông được tha năm 1990.

Ông lãnh giải Nobel năm 1993

Mandela làm tổng-thống những năm 1994-1999. Thời-gian này chính-phủ của ông cải-đổi những luật-lệ kỳ-thị bất-công và hàn gắn những rạn-nứt giữa các đảng phái,

Ông nhận khoảng 250 tuyên-dương trên thế-giới

Đời ông là một chuỗi cam-go nhiều thử-thách.

Mandela nói: “ Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành-công, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần ngã xuống và lại đứng dậy”.

 

Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up”

Nam Phi: South Africa

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t