Thuyền Không Thể Đắm 

 

Julius Caesar (100BC-44BC) sinh tại Rome. Ông là nhà quân-sự và chính-trị có tài. 

Có lần Caesar vượt qua một quãng biển hẹp. Đến nửa chừng thì thuyền bị bão. Sóng cao, gió lớn, chớp giật, biển động.

Người thuyền trưởng quỵ xuống rên-rỉ: “Chúng ta sẽ chết hết” nhưng Caesar không sợ. Ông ra lệnh người này đứng dậy cầm mái chèo. Caesar lớn tiếng: “Tại sao người sợ-hãi? Thuyền không thể đắm vì còn có Caesar trên đó”.

                 ------------------------------------------------

                Rome - LaMã

 

 

Phẩm-Vật Cho Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn