Tận-Hiến

Vào cuối tháng 7 năm 1941, một tù-nhân trốn thoát khỏi trại tập-trung Auschwitz của Đức Quốc Xã. Viên chỉ-huy trưởng Karl Fritsch giận-dữ lớn tiếng: “Kẻ trốn chạy đã đào-thoát. Các người phải trả cái giá này. Mười người trong các anh sẽ bị giam trong hầm không có đồ ăn, thức uống cho đến chết”.  

Các tù nhân xanh mặt. Viên chỉ-huy chọn 10 tù nhân trong đó có Franciszek Gajowsniczek là người từng đóng góp cho lực-lượng đối-kháng Đức Quốc Xã tại Ba-Lan. Franciszek đau-đớn thốt lên: ”Trời ơi! Vợ tôi! Con tôi! Tôi sẽ không bao giờ còn trông thấy họ”.

Bỗng một bàn tay kéo nạn-nhân lại rồi người này đứng thay vào chỗ anh. Đó là linh-mục Raymond Kolbe, kẻ vẫn thường nhường phần ăn của mình cho các bạn tù.

Ông mất lúc 12:30 trưa ngày 14 tháng 8 năm 1941 sau hai tuần bị bỏ đói khát rồi bị tiêm thuốc độc.

 

 

 

Linh-Mục Raymond Kolbe người Ba-Lan; khi nhập dòng Francis đổi tên là Maximilian Kolbe
Ba-Lan = Poland

                                                       *

           Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn