Ly Trà

Nan-in là một thiền-sư Nhật sống vào thời Minh-Trị (Meiji 1868-1912).

Một hôm ông tiếp một giáo-sư đại-học tới thỉnh ý ông về thiền. Sau lúc đàm-đạo, ông mời vị giáo-sư dùng trà. Ông rót trà vào ly… Ly đã tràn mà ông vẫn tiếp-tục rót… 

Khách thấy thế vội bảo:

- Đã đầy rồi. Xin đừng rót thêm. 

Bấy giờ, vị thiền-sư mới nói:

- Cũng như ly trà này, ông đã đầy những ý-kiến và sự ước-đoán. Làm sao tôi có thể nói về Thiền nếu ông không cạn cái ly của ông trước. 

 

-----------------------------------------------------------------------
Nhật = Japan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn