Nghe Nhạc 

 

Nhạc-sĩ Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) là tay dương-cầm cự-phách và cũng là nhà soạn nhạc nổi tiếng.  

Năm 1919 ông là thủ-tướng kiêm ngoại-trưởng của Poland. 

Có lần ông chơi dương-cầm tại nhà của một người bạn. Tiếng động làm bà hàng xóm khó chịu nên bà yêu-cầu chủ nhà cho ngưng chơi đàn.

Khi người bạn giải-thích cho bà đó là tiếng nhạc của nghệ-sĩ tài danh Paderewski, bà không những thấy âm-điệu tuyệt-vời mà còn thích-thú gọi thêm người quen tới thưởng-thức. 

_______________________________________________________

* Poland= Ba Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn