Người Và Cá 

 

Một lần Đức Hồng-Ý Francis Spellman (1889-1967) tại New- York bị các phóng-viên hỏi tới-tấp trong cuộc phỏng-vấn. Ông mỉm cười chỉ con cá được ướp khô treo trên tường có hàng chữ bên cạnh: ”Nếu ngậm-miệng, tôi đã không ở đây”.

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn