Chia-Sẻ 

 

Mẹ Teresa (1910-1997) sinh tại Albany. Bà phục-vụ những người nghèo khó, bệnh hoạn tại Calcuta, India (Ấn-Độ). 

Mẹ Teresa kể rằng một ngày có người đàn bà và tám đứa con đói khát tới xin thực-phẩm. Mẹ Teresa cho gia-đình bà một túi gạo.  

Người này lấy gạo chia làm hai phần. Mẹ Teresa ngạc-nhiên hỏi lý-do thì được trả lời: “Tôi dành một nửa cho gia-đình người Hồi-Giáo bên cạnh nhà, nhiều ngày qua họ cũng không có gì để ăn".

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn