Ăn Sáng  

 

Jonathan Swift (1667-1745) sinh tại Dublin, Ireland. Ông là nhà văn châm-biếm nổi tiếng. Một trong những tác-phẩm của ông được nhiều người biết đến là cuốn Những Cuộc Du-Hành Của Guilliver (Guilliver’s Travels). 

Có lần trong quán trọ nọ, ông bảo người giúp việc mang lại đôi giầy ống mà ông đã đi ngày hôm trước. Đôi giày vẫn còn bẩn vì không được lau chùi. Ông than-phiền thì người giúp việc trả lời rằng lau chùi không ích-lợi gì vì đôi giầy sẽ bị bẩn trở-lại. 

Ông bảo người giúp việc sửa-soạn lên đường. Anh này thưa với ông anh chưa được ăn sáng. 

Ông ôn-tồn trả lời:

- Ăn uống làm gì vì sau vài dặm đường bụng anh sẽ đói trở lại. 

 

_______________________________________________________

* Ireland = Ái Nhĩ Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn