Ngắn Gọn 

 

Thủ-tướng Winston Churchill (1874-1965) là nhà lãnh-đạo nổi tiếng của Anh. Ông được ái-mộ qua những bài diễn-văn hùng-hồn, là anh-hùng trong chiến-tranh chống Đức Quốc Xã. Ông lĩnh giải Nobel về văn-chương năm 1953 và được truy-tặng công-dân danh-dự của Mỹ. 

Một lần, đại-học Oxford mời ông đọc diễn-văn trong một buổi lễ của nhà trường. 

Ông đến dự với những thứ quen thuộc: một điếu xì-gà, một cây gậy và một cái mũ cao chỏm. Khi ông tiến tới bục, mọi người đứng dậy nồng-nhiệt vỗ tay. 

Ông bỏ điếu xì-gà xuống, thận-trọng để cái mũ trên giá sách. Ông nhìn thẳng về phía thính-giả rồi cất tiếng: 

- Đừng bao giờ bỏ cuộc! (Never give up!) 

Nhiều giây qua đi. Ông lập lại: 

- Đừng bao giờ bỏ cuộc! (Never give up!) 

Tiếng ông như sấm động vang dội đến thính-giả. Churchill cầm lấy cái mũ, điếu xì-gà và chống gậy bước khỏi bục. 

Bài diễn-văn 6 chữ là bài ngắn và hùng-hồn nhất được đọc tại trường đại-học Oxford nhưng cái ý của nó làm mọi người hiện-diện nhớ tới những ngày trong đời họ. 

______________________________________________________

* Anh=England
, Mỹ=USA 
 

 

 

  Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du