Lời Khuyên 

 

Nhiều sử gia cho rằng Harry Truman (1884-1972) là một trong những tổng-thống vĩ-đại của Mỹ. 

Khi mới đắc-cử, ông được chủ-tịch hạ-viện Samuel Rayburn (1882-1961) nói riêng: "Từ nay, anh sẽ có nhiều người quây-quần bên cạnh. Họ sẽ tạo một bức tường quanh anh và tách-biệt anh khỏi nghe bất cứ ý-kiến nào ngoại trừ đó là ý-kiến của họ. Họ sẽ nói anh là người vĩ-đại như thế nào nhưng hai ta đều biết anh không phải như vậy.” 

 

 Mỹ = USA 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn