Phụ-Họa

 

Leonard Bernstain (1918-1990) là nhạc-sĩ dương-cầm, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng nổi tiếng của Mỹ. 

Được hỏi rằng nhạc khí nào khó chơi nhất, ông không ngần-ngại trả lời:

- Tay phụ-họa vĩ-cầm. Tôi có thể tìm vô-số người chơi vĩ-cầm chính nhưng để tìm người chơi phụ-họa vĩ cầm nhiệt-thành cũng như người chơi phụ-họa kèn Pháp (French horn) hoặc là người phụ-họa sáo thì đó là vấn-đề. Nếu không ai chơi phụ-họa, chúng ta sẽ không có hòa-tấu. 

 

* Mỹ = USA 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn