Âm-Điệu 

 

Mark Twain (1835-1910) là một nhà văn Hoa-Kỳ và cũng là một nhà trào-phúng. Tên thật của ông là Samuel Langhorne Clemens. Hai tác-phẩm nổi tiếng nhất của ông là Những Cuộc Phiêu-Lưu Của Huckleberry và Những Cuộc Phiêu-Lưu Của Tom Sawyer*. 

Một lần, vợ của Mark Twain phẫn-nộ với chồng. Bà chửi thề. Ông cười lớn rồi nói: “Mình ạ, mình dùng chữ thì đúng nhưng mình không biết dùng âm-điệu”. 

 

Adventures of Huckleberry (1885) và Adventures of Tom Sawyer(1876)

Hoa-Kỳ= USA

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lươc