"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Món Quà 

 

Leo Tolstoy (1828-1910) là một nhà văn Nga. Ông trở thành văn-hào của thế-giới với những tác-phẩm Chiến-Tranh và Hòa-Bình (War and Peace), Anna Karenina. 

Có lần, một người ăn mày xin ông tiền. Tolstoy nói: 

- Người anh em ơi, tôi không có tiền nên không thể cho anh cái gì cả.  

Người ăn mày trả lời: 

- Ông đã cho tôi rồi. Ông gọi tôi là anh em. Đó chẳng phải là món quà lớn sao? 

 

 


 

Nga = Russia

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries