Sau Khi Đã Chết 

 

Khi nhà đại hiền-triết Diognes (412BC-323BC*) sắp chết, người ta hỏi ông muốn được chôn-cất như thế nào? 

Ông bảo hãy liệng xác ông ra ngoài tường thành cho thú vật ăn. Họ hỏi tiếp rằng có thật ông không quan-tâm đến việc chôn-cất thì được trả lời:

- Dĩ-nhiên là không, chỉ trừ khi các ông có thể cho tôi một cái gậy để đuổi chúng đi.

Người ta lại hỏi lúc đó làm sao triết-gia còn biết dùng gậy. Ông nói:

- Nếu không còn ý-thức gì nữa thì tại sao tôi phải quan-tâm đến chuyện xẩy ra khi đã chết.  

_____________________________________________________

* Có tài-liệu ghi Diognes sinh năm 404

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn