"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Sau Khi Đã Chết 

 

Khi nhà đại hiền-triết Diognes (412BC-323BC*) sắp chết, người ta hỏi ông muốn được chôn-cất như thế nào? 

Ông bảo hãy liệng xác ông ra ngoài tường thành cho thú vật ăn. Họ hỏi tiếp rằng có thật ông không quan-tâm đến việc chôn-cất thì được trả lời:

- Dĩ-nhiên là không, chỉ trừ khi các ông có thể cho tôi một cái gậy để đuổi chúng đi.

Người ta lại hỏi lúc đó làm sao triết-gia còn biết dùng gậy. Ông nói:

- Nếu không còn ý-thức gì nữa thì tại sao tôi phải quan-tâm đến chuyện xẩy ra khi đã chết.  

_____________________________________________________

* Có tài-liệu ghi Diognes sinh năm 404

 

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.1% Viet Nam
United States of America 28.4% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.5% France

Total:

38

Countries