Chúng Ta Là Anh Em

 

Henry Dunant (1828-1910) là cha đẻ của tổ-chức Hồng Thập Tự.

Ông chứng-kiến sự thảm-khốc của chiến-tranh nên đã viết cuốn hồi-ký về trận chiến Solferino (*). Nhờ vậy mà tổ-chức thành hình. 

Dunant sinh ra trong một gia-đình giầu có tại Switzerland. Đến tuổi trung niên, đời sống ông có nhiều thăng-trầm. 

Ông đoạt giải Nobel năm 1901 nhưng không dùng tiền thưởng cho riêng mình. 

Dunant chết trong cô-đơn, không lễ an-táng, không người than khóc, không kẻ tiễn đưa. 

Ông kể lại rằng trong trận Solferino tại miền bắc Italy năm 1859 nhiều binh-sĩ của hoàng-đế Franz Joseph, Austria (Áo) bị bắt làm tù binh. Ông chăm-sóc cho họ. Người trong làng nghĩ họ là kẻ thù nên phản-đối. Ông trả lời: “Trong đau-khổ không có sự khác-biệt giữa bạn và thù. Tất cả chúng ta đều là anh em”. 

_______________________________________________________ 

* A memory of Solferino (Un Souvenir de Solferino) ấn-hành năm 1862 
* Hồng Thập Tự: Red Cross
^ Autria- Áo
* Italy = Ý

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược