Buộc Tội 

 

Người ta dẫn một phụ-nữ ngoại tình đến trước Đức Giêsu. 

Họ nói:

- Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Mai-Sen (Mose) truyền-dậy chúng tôi phải ném đá người đàn bà. Còn thầy, thầy nghĩ sao? 

Họ thử người để có bằng cớ tố-cáo nhưng Đức Giêsu chỉ cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Họ lại hỏi nữa nên người bảo họ:

- Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá ném đi. 

Rồi người lại cúi xuống viết trên đất; nghe vậy, họ bỏ đi hết chỉ còn người phụ-nữ ở lại. Lúc này ngài hỏi:

- Này chị, không ai kết-án chị sao? 

Người đàn bà nói:

- Thưa không ai cả.

Đức Giêsu bảo:

- Ta cũng vậy.Thôi chị về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa.

 

 

                                                     Theo Phúc-Âm Thánh Gioan

 

 


 

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn