Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 

chot nghe lop song 2 - xuan thi

 

                        xuan thi   xuan thi (3)                                                                                                          
Share