Tranh phụ-bản: Cuồng Nộ, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 

cuong no --- xuan thi -2

 

                 xuan thi     xuan thi (3)                                                                                                          
Share