Tranh phụ-bản: Rừng Thu, mầu nước --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

 

rung thu --- xuan thi - 2

 

                 xuan thi     xuan thi (3)                                                                                                      
Share