"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
841 Mùa Thu Không Trở Lại (Thái Thanh) Tác-Giả: Phạm Trọng Cầu
842 Nếu Chỉ Còn Một Ngày Tác-Giả: Sưu-tầm
843 Giọt Mưa Thu (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Đặng Thế Phong
844 Buồn Tàn Thu (Ngọc Hạ) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
845 Tình Hoài Hương (Thái Thanh) Tác-Giả: Phạm Duy
846 Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Bạch Yến) Tác-Giả: Lam Phương
847 Về Đây Nghe Em (Nguyên Khang) Tác-Giả: Trần Quang Lộc
848 Trương Chi (Ánh Tuyết) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Văn Cao
849 Hòn Vọng Phu (Thái Thanh) Tác-Giả: Lê Thương
850 Tình Nghèo (Ngọc Hạ, Quang Lê) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Duy
851 Hoài Cảm (Duy Trác) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Cung Tiến
852 Hương Xưa (Lệ Thu) Tác-Giả: Cung Tiến
853 Nhớ Một Chiều Xuân (Hồng Vân) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Nguyễn Văn Đông
854 Đường Xưa Lối Cũ (Ngọc Trân) Tác-Giả: Hoang Thi Thơ
855 Giọt Mưa Thu (Lệ Thu) Tác-Giả: Đặng Thế Phong
856 Hội Trùng-Dương (Thái-Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Phạm Đình Chương.
857 Hà-Nội Ngày Tháng Cũ (Ngọc Hạ) Tác-Giả: Song Ngọc
858 Đêm Tàn Bến Ngự (Hà Thanh) --- Nhạc Cảnh Tác-Giả: Dương Thiệu Tước
859 Tôi Yêu (Hồ Lệ Thu, Như Loan, Thanh Trúc) Tác-Giả: Trịnh Hưng
860 Còn Một Chút Gì Để Nhớ (Ý Lan) Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 43 / 44

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine