"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Chủ-Đề: Giáo-Dục Thiếu Nhi

Giáo-Dục Thiếu Nhi

Thanh An thực-hiện
coso-giaoduc-thanhtam@langhue.org

Lời mở đầu

Mục Giáo-Dục Thiếu Nhi khởi-đầu có khoảng 600 tài-liệu.
 Con số này theo dự-trù sẽ tăng thêm để đáp-ứng với các nhu-cầu.
Mục-đích của Mục Giáo-Dục Thiếu Nhi là cung-cấp những tài-liệu gợi ý, giảm thiểu thời giờ soạn bài của các nhà giáo cũng như giúp phụ-huynh các bài soạn sẵn để dậy dỗ con cái nhỏ hoặc trau-dồi các em trong những lãnh-vực cần được để ý.
Rất mong được sự góp ý của quý vị.

Cơ-Sở Giáo-Dục Thanh Tâm, Làng Huệ

   Tựa Đề Nguồn
     
  1. Tài-Liệu Tiếng Việt  
  Múa Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Hát Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Nghệ-Thuật Tạo Hình Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Truyện Kể Cho Thiếu Nhi  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Ngôn-Ngữ Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Toán Tiếng Việt  Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Khám-Phá Cho Thiếu Nhi Sưu-Tầm Trên Mạng 
  2. Tài-Liệu Tiếng Anh  
  Bài Hát Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Truyện Kể Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phim Hoạt-Họa Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Ngôn-Ngữ Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Toán Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Kỹ-Năng Sống Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Khoa-Học Tiếng Anh Sưu-Tầm Trên Mạng
  Các Tài-Liệu Tiếng Anh Khác Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương-Pháp Montessori Sưu-Tầm Trên Mạng
  3. Giáo-Dục Và Chăm-Sóc Thiếu Nhi  
     
  10 Nguyên Tác Mẹ Do Thái Dạy Con Thành Thiên Tài Sưu-Tầm Trên Mạng
  9 Cách Dạy Con Ngoan Không Cần Roi Vọt  Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Sai Lầm Khi Giáo Dục Con Trẻ Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Mẹo Hay Dành Cho Trẻ Biếng Ăn, Chậm Tăng Cân  Sưu-Tầm Trên Mạng
  10 Cách Dạy Con Khác Biệt Của Người Nhật Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  12 Điều Nên Thay Đổi Khi Dạy Con Sưu-Tầm Trên Mạng
  19 Lời Khuyên Giúp Trẻ Hứng Thú Học Tập Sưu-Tầm Trên Mạng
  Cách Nói Chuyện Để Con Nghe Lời
Sưu-Tầm Trên Mạng
  Cách Dạy Con Nghe Lời Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Cách Dạy Con Nên Người Từ Nhỏ Của Người Do Thái Sưu-Tầm Trên Mạng
  Dạy Con Ở Nhà Một Mình Sưu-Tầm Trên Mạng
  Dạy Con Xin Lỗi Sưu-Tầm Trên Mạng
  Giúp Trẻ Tránh Bị Cốc  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Kỷ-Luật Không Nước Mắt - Trẻ Biếng Ăn Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Kỷ-Luật Không Nước Mắt Sưu-Tầm Trên Mạng
  Làm Gì Khi Trẻ Bướng Bỉnh Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Mỗi Đứa Trẻ Là Một Nhà Khoa Học 
Sưu-Tầm Trên Mạng 
  Những Sai Lầm Khi Nuôi Dạy Con  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Lễ Phép Khi Khách Đến Nhà
Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương Pháp Giáo Dục Sớm Sưu-Tầm Trên Mạng
  Phương Pháp Dạy Trẻ Bướng Bỉnh Sưu-Tầm Trên Mạng
     
  Phương Pháp Dạy Con Làm Giàu Của Người Do Thái  Sưu-Tầm Trên Mạng
  Sự Khác Biệt Khi Dạy Con Của Cha Mẹ   Sưu-Tầm Trên Mạng
     
Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine