Dâng Lễ Ngày Xuân

Thơ: Thiên Phúc
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Diệu Hiền (hát bè Mai Phạm)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio