Về Bên Chúa

Nhạc: Trần Phương Đông
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Trần Hải Bằng