Giáng Sinh, Thiên Thần Hát

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Triệu Yên