Thiền Tâm

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn
Tiếng hát: Đông Nguyễn