Mừng Xuân An Lạc

MusicIcon

Thơ: Hải Đà
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Hoàng Quân và nhóm bè Cadillac