Tuổi Vàng

Nhạc: Nhật Vũ
Hòa-âm: Nguyễn Long Khánh
Tiếng hát: Vũ Nhiên