Lời Ru

Thơ: Lương Túy Vân
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Triệu Yên (hát bè Ca Đoàn Teresa)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio