Yếm Đào

Lời: Ca-dao Việt Nam
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Hoàng Hiệp, Hồng Mơ
Phòng thâu: Đức Luân studio